Δελτίο τύπου – Πίνακα Θεμάτων της 7ης /28-02-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το δελτίο τύπου