Δελτίο Τύπου – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10 10-06-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 11-06-2013

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου