1

Δελτίο Τύπου – Πίνακας θεμάτων της 18ης/9.07.2014 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το δελτίο τύπου