Δελτίο Τύπου – Πίνακας θεμάτων της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της 23-8-11

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου