Δελτίο Τύπου – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 23-05-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου