Δελτίο Τύπου – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25 09-10-12 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 10-10-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου