1

Δελτίο τύπου -Πρόεδρος της ΔΙΑAΜΑΘ αναδείχθηκε ομόφωνα από τους Δημάρχους της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ο Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου