Δελτίο Τύπου – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 Ν.3852-10)

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου