Δελτίο Τύπου – Συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου της Δράμας με θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας 06-09-2013

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου