Δελτίο Τύπου – ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚE ΣΤΗN ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9 30-5-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 31-05-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου