Δελτίο Τύπου – ΘΕΜΑTA ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20 22-10-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 24-10-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου