Δενδροφύτευση στο Τ.Σ. Μυλοποτάμου

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.