1

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Δράμας.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει, δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ