1

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του κυλικείου του νέου Δημαρχείου Δράμας.

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του νέου Δημαρχείου Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ