ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4Α(ΠΑΛΑΙΟ 5Β) ΣΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμό 4α( παλαιό 5β) που βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ