1

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του τουριστικού περιπτέρου στον δημοτικό κήπο Δράμας.

Ο Δήμαρχος Δράμας, προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του τουριστικού περιπτέρου στον Δημοτικό Κήπο Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ