Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου πάρκου κοινότητας Καλού Αγρού.

Ο Δήμαρχος Δράμας, προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου της Κοινότητας Καλού Αγρού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ