1

Διακήρυξη πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων" για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2015 του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

 Διαβάστε την Διακήρυξη