ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΑ – ΤΕΒΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ.Δ24/οικ.17108/875/2017-ΦΕΚ1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ( ΤΕΒΑ/FEAD).

Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο αιτών /ούσα να δηλώσουν ότι επιθυμούν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αυτό γίνεται με την αντίστοιχη επιλογή που είναι διαθέσιμη στην φόρμα αίτησης του ΚΕΑ.
Μόλις ο χρήστης επιλέξει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στο ΤΕΒΑ, πρέπει να επιλέξει και τον Κοινωνικό Εταίρο και το Σημείο Διανομής από όπου επιθυμεί να εξυπηρετείται( όπου αυτά είναι διαθέσιμα) , από την σχετική λίστα επιλογών ανάλογα με τον Δήμο κατοικίας του νοικοκυριού.

Για τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ, απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ για να δηλωθεί η ένταξη στο ΤΕΒΑ.
Η τροποποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω των Δήμων, των ΚΕΠ είτε απευθείας από τον δικαιούχο.