Διεύθυνση Προγραμματισμού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δήμου Δράμας – Συνάντηση Εργασίας

Διαβάστε το    Δελτίο Τύπου.