Διεξαγωγή διαγωνισμού «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας 2023-ΤΜΗΜΑ 2»

Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς