Διεξαγωγή διαγωνισμού “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών & Ψυχρής Ασφάλτου”