Διεξαγωγή διαγωνισμού “Υπηρεσία τροφοδοσίας με έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου””

Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Κατεβάστε την Περίληψη

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς