Διεξαγωγή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια οργάνων άθλησης κοινοτήτων Δράμας και Προμήθεια αθλητικού υλικού»

Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς