1

Δημόσια Διαβούλευση για τη διαχειριστική μελέτη του πάρκου της Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας

Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα 31/08/2018 στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της διαχειριστικής μελέτης του πάρκου της Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 14η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 3.00 μ.μ. Οι προτάσεις, τα σχόλια και οι ιδέες μπορούν να κατατεθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση isama@dimosdramas.gr και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Από το Γραφείο Τύπου

Διαχειριστικό Διάγραμμα Τμήματος Α

Διαχειριστικό Διάγραμμα Τμήματος Β

Διαχειριστική Μελέτη Πάρκου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας