1

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Τ.Κ. Κουδουνίων.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημοπρασία φανερή, προφορική, πλειοδοτική για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων με αριθμό 179, 399 & 011 συνολικής έκτασης 15.887 τ.μ., σχολικού κλήρου Τ.Κ. Κουδουνίων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ