1

Δημοσίευση Διακήρυξης «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου Δράμας»

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών – συσκευών για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Δράμας, προϋπολογισμού 50.202,45 € με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ