Κοινότητα Δράμας
Αρχική Κοινότητα Δράμας
image_print
Αθανασιάδου Ευανθία Πρόεδρος
Αθηνάκη Αικατερίνη Κυριακή Μέλος
Αποστολίδης Ιωάννης Μέλος
Γρηγορίου Χαρίκλεια Μέλος
Ευθυμιάδης Ηλίας Μέλος
Καϊκής Πασχάλης Μέλος
Κρασόπουλος Αθανάσιος Μέλος
Μαργαριτόπουλος Δημήτριος Μέλος
Νικολαϊδου Ελένη (Λίτα) Μέλος
Ράδος Αλέξανδρος Μέλος
Τζιερτζίδης Δημήτριος Μέλος

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2023

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2022

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2021

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2020

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2019

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2018

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2017

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2016

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2015

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2014

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2013

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2012

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2011

Αποφάσεις Δημοτική Κοινότητα Δράμας