Δημοτική Κοινότητα Δράμας
Αρχική Δημοτική Κοινότητα Δράμας
image_print
Δερματίδης Ανέστης Πρόεδρος
Κοκκίνη Ειρήνη Αντιπρόεδρος
Αβράμη Αναστασία Μέλος
Κοκκινάκης Νικόλαος Μέλος
Κωνσταντινίδη Στέφανος Μέλος
Μπακιρτζίδου Ζωή Μέλος
Ξηροπούλου Δέσποινα Μέλος
Ορφανίδης Αδάμ Μέλος
Συμεωνίδου – Λενικάκη Παναγιώτα Μέλος
Τσιπίδης Ευστάθιος Μέλος
Χαρίσκου – Στυλιανίδου Ευγενία Μέλος

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2018

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2017

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2016

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2015

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2014

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2013

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2012

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2011

Αποφάσεις Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.)