Δημοτική Ενότητα Δράμας
Αρχική Δημοτική Ενότητα Δράμας
image_print
Αθανασιάδου Ευανθία Πρόεδρος
Αθηνάκη Αικατερίνη Κυριακή Μέλος
Αποστολίδης Ιωάννης Μέλος
Γρηγορίου Χαρίκλεια Μέλος
Ευθυμιάδης Ηλίας Μέλος
Καϊκής Πασχάλης Μέλος
Κρασόπουλος Αθανάσιος Μέλος
Μαργαριτόπουλος Δημήτριος Μέλος
Νικολαϊδου Ελένη (Λίτα) Μέλος
Ράδος Αλέξανδρος Μέλος
Τζιερτζίδης Δημήτριος Μέλος

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2019

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2018

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2017

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2016

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2015

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2014

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2013

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2012

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Κοινότητας έτους 2011

Αποφάσεις Δημοτική Κοινότητα Δράμας