Κοινότητα Δράμας
Αρχική Κοινότητα Δράμας
image_print
Φιλίππου Σπυρίδων Πρόεδρος
Ορφανίδης Παύλος Μέλος
Στεφανίδου Παρθένα Μέλος
Κρίτας Αθανάσιος Μέλος
Ράνου Φωτεινή Μέλος
Πετράς Χαράλαμπος Μέλος
Μουδούρογλου Σάββας Μέλος
Παρχαρίδης Θεόδωρος Μέλος
Παυλίδης Χρήστος Μέλος
Μασάδης Αναστάσιος Μέλος
Παρασίδης Θεόδωρος Μέλος

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2024

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2023

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2022

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2021

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2020

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2019

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2018

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2017

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2016

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2015

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2014

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2013

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2012

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2011

Αποφάσεις Δημοτική Κοινότητα Δράμας