Κοινότητα Δράμας

Αθανασιάδου Ευανθία Πρόεδρος
Αθηνάκη Αικατερίνη Κυριακή Μέλος
Αποστολίδης Ιωάννης Μέλος
Γρηγορίου Χαρίκλεια Μέλος
Ευθυμιάδης Ηλίας Μέλος
Καϊκής Πασχάλης Μέλος
Κρασόπουλος Αθανάσιος Μέλος
Μαργαριτόπουλος Δημήτριος Μέλος
Νικολαϊδου Ελένη (Λίτα) Μέλος
Ράδος Αλέξανδρος Μέλος
Τζιερτζίδης Δημήτριος Μέλος

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2021

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2020

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2019

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2018

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2017

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2016

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2015

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2014

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2013

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2012

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας Δράμας έτους 2011