Δημοτική Επιτροπή
Αρχική Δημοτική Επιτροπή
image_print

Δημοτική Επιτροπή για την περίοδο 2-1-2024 έως 30-6-2026

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Δήμαρχος Δράμας Πρόεδρος
Εφραιμίδης Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος 16 ψήφοι
Μαυρίδης Χρήστος, δημοτικός σύμβουλος 16 ψήφοι
Μουχτάρης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος 16 ψήφοι
Ρεμόντης Σταμάτιος, δημοτικός σύμβουλος 16 Ψήφοι
Σαλπιγκτίδης Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος 16 Ψήφοι
Μλεκάνης Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος 5 Ψήφοι
Τοπαλίδης Ανέστης, δημοτικός σύμβουλος 5 Ψήφοι
Κιόρτεβε Παρθένα, δημοτική σύμβουλος 4 Ψήφοι
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τσακιρίδου Σοφία, δημοτική σύμβουλος 1 Ψήφο
Τσακίρης Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος 1 Ψήφο
Πυργιλής Ευάγγελος, δημοτικός σύμβουλος 1 Ψήφο
Αβραμίδου Δέσποινα, δημοτική σύμβουλος 1 Ψήφο
Γκλαβόπουλος Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος 1 Ψήφο
Σιδερά Χρυσή, δημοτική σύμβουλος 3 Ψήφοι
Καψημάλης Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος 3 Ψήφοι
Αποστολίδης Κυριάκος, δημοτικός σύμβουλος 3 Ψήφοι

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Επιτροπής

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικής Επιτροπής έτους 2024