Διοργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου παρουσίασης του “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” Δήμου Δράμας, για Εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη “Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας” Δήμου Δράμας», που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΑΜΘ  2014-2020, ο Δήμος Δράμας διοργανώνει Θεματικά Εργαστήρια για τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου Δράμας  την Τετάρτη 26  Απριλίου 2023 και Πέμπτη 27 Απριλίου 2023  και ώρα 18.00, δίνοντας την ευελιξία στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τη μέρα που επιθυμούν.

Το έργο αφορά στη δημιουργία και εγκατάσταση ψηφιακών υποδομών με περιεχόμενο και υπηρεσίες οι οποίες θα εξυπηρετούν και θα πληροφορούν  το κοινό σε πολιτιστικά, ιστορικά, φυσιολατρικά και λοιπά στοιχεία.

Η δημιουργία του Ψηφιακού Συστήματος βασίζεται σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες παρουσιάζουν αυθεντικά στοιχεία της τοπικής ιστορίας της περιοχής που πλαισιώνονται με υλικό, τεκμήρια και με ιστορική  πληροφορία, «προσωποποιώντας» την ιστορία της περιοχής μέσω της ενοποίησης των βασικών πολιτιστικών πόρων. Το Ψηφιακό Σύστημα απευθύνεται σε πολλές ομάδες δυνητικών επισκεπτών κατά τη διάρκεια του έτους, όπως μαθητές, φοιτητές, οργανωμένες ομάδες επισκεπτών, επιστήμονες, ελεύθερους επισκέπτες, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ.

Στη βάση ενός τέτοιου νεωτερικού τρόπου παρουσίασης του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου εντοπίζεται, μεταξύ άλλων, το εργαστήριο για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ενσωματώνοντας τις αρχές διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς με σύγχρονους όρους βιωματικής προσέγγισης.

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του εργαστηρίου, και μέσω ενός δημιουργικού διαλόγου, οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να επανερμηνεύσουν και να επαναπροσεγγίσουν το πολιτιστικό περιβάλλον, συνδυάζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την πολιτιστική ανάγνωση του τόπου, με τη δυνατότητα ανάδειξης της συνέχειας του ιστορικού παρελθόντος στο σήμερα, με όρους αειφορικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας.  Επιπροσθέτως, να αναστοχαστούν πάνω στη σχέση τοπικού πολιτιστικού αποθέματος και καθημερινότητας, εξετάζοντας τρόπους με τους οποίους θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου και ταυτόχρονα συμβάλλοντας διαδραστικά στο εμπλουτισμό της πληροφορίας.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος, ενώ δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις γύρω από τα αντικείμενα που θα συζητηθούν.