1

ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 20/11/2019 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 02/12/2019.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

OGA