ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου