1

Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερή και προφορική προσφορά και ως αντικείμενο την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων με τους όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου 56020/07-12-2015 διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας.
Πληροφορίες από τον Μαυρίδη Δημήτριο τηλ. 2521-350664 γραφείο 307.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ