ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος ΟΑΕΔ έτους 2020 , μέσω των ΚΕΠ από 21/09/2020 έως και 30/11/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. ΚΕΠ  2521351365 – 2521351372