Πίνακας ανάρτησης θεμάτων 11ης /20-09-2023 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης κοινότητας Δράμας.

Δείτε τον πίνακα εδώ