ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ(1) ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΕΔΩ