1

Υπηρεσία απολύμανσης δημοτικών καταστημάτων, αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δράμας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ