Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθή νοικοκυριά του Δήμου Δράμας

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας  μέχρι και τις 31.12.2022, να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και άλλα κριτήρια.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος κυμαίνεται από 30% έως 100% ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής.

Σε περίπτωση έγκριση της αίτησης το ειδικό βοήθημα θα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου και δε θα υπάρχουν τέλη επανασύνδεσης.

Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο ισόγειο του Διοικητηρίου γραφείο 127 τηλ. επικοινωνίας 2521351127.