Επίσκεψη του Γενικού Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κώστα Ψευδιώτη στον Δήμαρχο Δράμας

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου