1

Εργασίες συντήρησης τεσσάρων (4) ανελκυστήρων στο νέο δημαρχείο και ενός (1) ανελκυστήρα στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού δημαρχείου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ