1

ΕΡΓΟ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Υπογράφηκε το Συμφωνητικό  του έργου « Αντιμετώπιση Προβλημάτων Εξωτερικών Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δ. Δράμας».

Το έργο  αφορά το 11ο , 13ο Δημοτικό Σχολείο , το 3ο και 6ο Γυμνάσιο.

Θα γίνουν εργασίες  υγρομόνωσης, στεγανοποίησης και χρωματισμοί  εξωτερικών χώρων.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Δράμας:

«Με το συγκεκριμένο έργο, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, προκειμένου τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου μας να είναι ασφαλή και λειτουργικά. Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις στα σχολεία μας , ώστε όλα τα παιδιά του Δήμου μας να χαίρονται ένα όμορφο εκπαιδευτικό περιβάλλον»

Από το Γραφείο Τύπου