Εσφαλμένες αποφάσεις και αδράνεια στην λήψη αποφάσεων από την Περιφερειάρχη ΑΜΘ

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου