Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Έτος 2016

 1. Πρόσκληση MOBILITY
 2. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 3. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 4. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 5. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 6. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 7. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 8. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 9. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 10. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 11. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 12. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 13. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 14. Συνέντευξη Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου)
 15. Φωτογραφίες συνέντευξης 14-09-2016

Έτος 2015

 1. Πρόγραμμα
 2. Βίντεo Do The Right Mix
 3. Κατεβάστε τις 16-9-2015 φωτογραφίες συνεύτευξης τύπου
 4. Κατεβάστε τις 16-9-2015 φωτογραφίες της ποδηλατοβόλτας
 5. Βίντεο (16-9-2015) Ποδηλατοβόλτα στην Δράμα
 6. Ανακοίνωση προς τους επαγγελματίες για 22-9-2015
 7. Κατεβάστε τις 17-9-2015 φωτογραφίες πολιτιστικής διαδρομής με παιδιά
 8. Κατεβάστε τις 18-9-2015 φωτογραφίες πολιτιστικής διαδρομής με ΚΑΠΗ
 9. Κατεβάστε τις 19-9-2015 φωτογραφίες από παιχνίδια προσκόπων
 10. Κατεβάστε τις 21-9-2015 φωτογραφίες ανθρώπινης αλυσίδας
 11. Κατεβάστε τις 22-9-2015 φωτογραφίες ημέρας χωρίς αυτοκίνητο
 12. Κατεβάστε τις φωτογραφίες MOBILITY ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ