1

Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων» έτους 2014 συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 50.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ 13%.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ