Ισολογισμός – Προϋπολογισμός
Αρχική Ισολογισμός – Προϋπολογισμός
image_print

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΩΣ ΜΑΪΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2016 ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016 ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΜΑΪΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟυΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012