Καθαρισμός οικοπέδων για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

 

Ο Δήμος Δράμας ενημερώνει ότι εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε τους δημότες μας άμεσα να καθαρίσουν το οικόπεδό τους, από τα ξερά χόρτα  και τυχόν άλλα εύφλεκτα υλικά

Έχοντας υπόψη τις ήδη αυξημένες αρμοδιότητες του Δήμου καθώς και την έλλειψη προσωπικού, ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων των δημοτών για το συγκεκριμένο θέμα για την  εξάλειψη του κινδύνου πρόκλησης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς  και τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας στην πόλη και στα χωριά μας.

Επιπλέον ενημερώνει ότι στην ιστοσελίδα του δήμου είναι αναρτημένες οι επίσημες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  με τα μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, που είναι χρήσιμο να γνωρίζουν όλοι οι δημότες ώστε σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς να δράσουν με  το σωστότερο τρόπο.