Καθαρισμός σημάτων ΚΟΚ στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου