1

Διαδικτυακό Κοινωνικό Ανταλλακτήριο

Το ηλεκτρονικό κοινωνικό ανταλλακτήριο,  έχει ως στόχο τη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού την ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις αλληλεγγύης και επομένως στη μείωση του Κοινωνικού Αποκλεισμού.