Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κ.Κ.Α. λειτουργεί στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Παροχής Υπηρεσιών Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Φροντίδας του Δήμου Δράμας και έχει σαν σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στοχεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση ατόμων, κοινωνικών ομάδων και επιχειρήσεων για την εθελοντική συμμετοχή τους σε προγράμματα κοινωνικής και οικονομικής στήριξης των συμπολιτών μας.

Οι οικογένειες ή τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση στο Κ.Κ.Α. θα πρέπει να είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Δράμας και θα επιλέγονται από την Κοινωνική Υπηρεσία μετά από αίτησή τους, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Οι πολίτες ενημερώνονται με δελτίου τύπου – ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.

Διεύθυνση: Ηπείρου 24

Δείτε εδώ την διαδικασία έκδοσης Κάρτας Δικαιούχου Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.